ИСТА
ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА АВТОМАТИЗАЦИЯПритежаваме голям опит в изграждането на системи за телеметрични измервания в газопреносната, топлофикационната и химическата индустрия (вж. референции). Голяма гъвкавост при прилагане на нестандартни решения, когато ситуацията го налага. Работим в тясно сътрудничество с ABB Group - Leading digital technologies for industry. Разработваме собствени хардуерни и софтуерни продукти - програмируеми контролери /PLC/, операторски интерфейс за PC - SCADA /supervisory control and data acquisition/. Изпълняваме както малки системи с едно работно място и един или няколко PLC, така и големи системи с редундантни сървъри, работни станции, множество контролери и измервателни прибори.