Продукти


PLC Sigma S664

Програмируемият контролер Sigma S664 е многофункционално устройство за измерване на различни видове сигнали. Има вградени шест аналогови входа, шест цифрови входа и четири релейни изхода. Поддържа и комуникационна шина за широка гама разширители на периферията - аналогови и цифрови, входове и изходи.

PLC Sigma S664-GSM

Контролерът е предназначен за самостоятелна работа и работа в система. Извършва измерване и обработка на аналогови сигнали, въвеждане на цифрови сигнали, издаване на цифрови изходи, въвеждане по комуникационнен път на стойности за параметри измервани от полеви устройства и трансмитери HART-модем, комуникация с външни устройства по различни протоколи за обмен на данни.

GSM-GPRS Communicator

Изключително гъвкав програмируем комуникатор. Може да събира данните чрез вградения RS232 порт на до 12 устройства и компресирани и криптирани да ги изпраща до SCADA системата използвайки GPRS връзката в максимално икономичен режим.

HART-Ethernet Converter One

Устройството "EM203A HART CONVERTER" представлява преобразувател от HART протокол към "MODBUS TCP" или "MODBUS RTU over TCP", чрез който показанията на произволно HART устройство (трансмитер, разходомер и т.н.) могат да бъдат наблюдавани чрез PLC или PC директно през Ethernet мрежа или през интернет. Изходния протокол се избира при конфигурирането на устройството.
Към конвертора може да бъде свързано едно HART устройство, като номера му (polling address) трябва да е 0, при което токовия сигнал също може да бъде използван. Периодът на извличане на данни от HART устройството е 2 sec.

HART-Ethernet Converter Multi

Устройството "EM203A HART CONVERTER" представлява преобразувател от HART протокол към "MODBUS TCP" или "MODBUS RTU over TCP", чрез който показанията на произволно HART устройство (трансмитер, разходомер и т.н.) могат да бъдат наблюдавани чрез PLC или PC директно през Ethernet мрежа или през интернет. Изходния протокол се избира при конфигурирането на устройството.
Към конвертора могат да бъдат свързани до осем HART устройства в "multidrop" режим, като номерата им (polling address) трябва да са между 1 и 15. Ако HART устройството е само едно, неговия номер може да бъде от 0 до 15. Периодът на извличане на данни от HART устройствата е равен на броя на устройствата умножен по 1.5 секунди.

Ethernet to RS232(RS485) Converter

Модулът е предназначен за свързване на до шест устройства оборудвани със сериен комуникационен канал RS232 или RS485 към локални мрежи тип Ethernet.
Компактният му размер и разнообразните му възможности го правят удобен за осигуряване на достъп до съответните устройства на огромно разстояние през интернет, както и от всяка точка на свързана локална мрежа.

RS232/RS485 Converter

Модулът е предназначен за свързване на шест устройства оборудвани със сериен комуникационен канал RS232 или RS485 към общ комуникационен канал RS232 или RS485, което дава възможност за свързване на няколко устройства към един модем или интерфейсен преобразувател.

SCADA software - WPS

Програмния пакет WPS32 е предназначен за проектиране и реализация на операторския интерфейс на разпределени микропроцесрни системи за управление на технологични процеси, базирани на фамилията програмируеми контролери "СИГМА" и някои други, за които има разработени драйвери за връзка. Имат се в предвид разходомерите, топломерите и някои други устройства на фирма "Унисист", с някои устройства на фирмата "Ендрес и Хаузер", Modbus (ASCII и RTU) базирани устроиства и други.