PLC Sigma S664(PLC Sigma S664)

Микроконтролерът S-664 е предназначен за мониторинг и управление на технологични процеси. Контролерът разполага с 6 цифрови, галванично развързани входа, 4 релейни изхода и 6 аналогови входа, които магат да бъдат конфигурирани за различни видове сигнали, като токов, волтов/миливолтов или термосъпротивителен в зависимост от конкретните потребности на приложението.

Достъпът до информацията съдържаща се в устройството, както и до сигналите на входовете и изходите на контролера се осигурява посредством индикаторен панел състоящ се от двуредов LCD дисплей - 2х16 и 5 бутона.

Контролерът разполага с галванично развързан сериен интерфейс удовлетворяващ и двата стандарта RS232 и RS485 за връзка с операторска станция или друг контролер изведен на телефонен куплунг RJ11-6.

Програмирането на устройството става посредством специализиран програмен пакет, функциониращ върху стандартен персонален компютър.

Устройството разполага с програмно осигуряване позволяващо свързването му към операторска станция в директна или многоточкова връзка.

Разширителни модули

(PLC Sigma S664 wired)

Опционно контролерът се изработва и с втори асинхронен канал RS485, през който се осъществява връзката с модулите разширяващи входно-изходните сигнали на контролера. Това позволява модула да се инсталира на голямо разстояние от главния процесор и максимално близо до източника на сигналите. Общата дължина на линията може да достигне до 3 км. Това позволява да се пестят средства и труд от допълнително окабеляване. Броят разширителни модули към един PLC е ограничен на 13.

Видовете разширителни модули са:

SAI-12 (12 аналогови входa)
Устройството може да се използва и като самостоятелeн контролер свързан с PC или друго устройство по серийна линия стандарт RS485.
Модулът е окомплектован с лицев панел с пет седемсегментни LED индикаторa и клавиатура, посредством които се дисплейват моментните стойности на сигналите подадени към модула, техните параметриращи константи, както и се извършва калибровката и настройката на всеки от каналите.

SI-014 (14 цифрови входа)
Предназначен е за използване като разширител на базовия контролер S664 с 14 цифрови оптично изолирани входа - 24V / 10 mA , както и като самостоятелно устройство свързано с PC или друго устройство по серийна линия работеща по стандарта RS485.
Модулът е окомплектован с лицев панел със светодиодна индикация показваща наличие на захранване - светодиод /ON/, нормалната работа на устройството /RUN/, наличието на комуникация с него /RxD, TxD/, както и моментното състояние на всеки един от входовете.

SIR-704 (7 цифрови входа, 4 релейни изхода)
Предназначен е за използване като разширител на базовия контролер S664 сьс 7 цифрови входа 24VDC/10mA и 4 релейни изхода - 230V / 2 A, както и като самостоятелно устройство ,свързано с PC или друго устройство по серийна линия стандарт RS485.
Модулът е окомплектован с лицев панел със светодиодна индикация показваща наличие на захранване - светодиод /ON/, нормалната работа на устройството /RUN/, наличието на комуникация с него /RxD, TxD/, както и моментното състояние на всеки един от входовете и изходите.

SR-008 (8 релейни изхода)
Предназначен е за използване като разширител на базовия контролер S664 с 8 релейни изхода - 230V / 2 A, както и като самостоятелно устройство свързано с PC или друго устройство по серийна линия стандарт RS485.
Модулът е окомплектован с лицев панел със светодиодна индикация показваща наличие на захранване - светодиод /ON/, нормалната работа на устройството /RUN/, наличието на комуникация с него /RxD, TxD/, както и моментното състояние на всеки един от изходите.

SR-010 (10 релейни изхода)
Предназначен е за използване като разширител на базовия контролер S664 с допълнителни 10 релейни изхода - 230V / 5 A (4 с превключващи групи и 6 с нормално отворени контакта), както и за приложение като самостоятелно устройство свързано с PC или друго устройство по серийна линия стандарт RS485.
Модулът е окомплектован с лицев панел със светодиодна индикация показваща наличие на захранване - светодиод /ON/, нормалната работа на устройството /RUN/, наличието на комуникация с него /RxD, TxD/, както и моментното състояние на всеки един от изходите.