SCADA софтуер - WPS32


Програмния пакет WPS32 (Windows Process control Station) е предназначен за проектиране и реализация на операторския интерфейс на разпределени микропроцесрни системи за управление на технологични процеси, базирани на фамилията програмируеми контролери Sigma и някои други, за които има разработени драйвери за връзка. Съвместим е с всички 32 и 64 битови версии (вкл. Server) от Windows 2000 до Windows 7 (R).

Пакетът реализира всички функции на SCADA система: